RYLA

 

 

Rotary Youth Leadership Awards (RYLA)

Rotary on eettisellä pohjalla toimiva kansainvälinen palvelujärjestö, joka toimii yli 200 maassa. Rotary tarjoaa nuorille monipuolisia mahdollisuuksia kehittymiseen. RYLA on Rotary Internationalin virallinen nuorisotoiminnan muoto, jonka tarkoituksena on kouluttaa 14-30 vuotiaita vireitä nuoria omatoimisuuteen, johtajuuteen, aloitekykyisyyteen ja esiintymiseen. Kouluttajina toimivat rotarit ja erialojen asiantuntijat. 

 

Johtajuuteen tutustumista jo lukiossa – yhdessä yritysten ja yliopistojen kanssa

Keskisen Helsingin rotaryklubien organisoima Rotary Youth Leadeship Awards- kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijoita tutustumaan johtajuuteen jo osana lukio-opintoja. Kurssi toteutetaan rotarien, yrityselämän asiantuntijoiden, Aalto-yliopiston sekä kolmen helsinkiläisen lukion yhteistyönä 25.2. – 16.5.2019. Kevään aikana lukiolaiset osallistuvat Aalto-yliopistossa johtajuutta käsitteleville luennoille sekä vierailevat yrityksissä. Kurssi huipentuu toukokuussa pidettävään Rotary-aamuun, jolloin lukiolaiset esittelevät rotareille kurssin aikana tekemänsä projektityön. Rotarit palkitsevat parhaat työt stipendillä.

Kurssin tavoitteet

 • tutustua johtajuuteen teorioiden ja käytännön kenttäharjoittelun avulla
 • vahvistaa opiskelijan ryhmätyötaitoja
 • luoda jatkumoa lukio-opinnoista korkeakouluihin ja yliopistoihin sekä helpottaa siirtymistä niihin
 • kartuttaa jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja
 • kehittää opiskelijan esiintymistaitoja ja kykyä tuoda esiin omia vahvuuksiaan
 • tukea opiskelijan minäpystyvyyttä ja terävöittää näkemyksiä itsestään johtajan roolissa
 • saada tietoa hyväntekeväisyysjärjestöjen toiminnasta sekä roolista yhteiskunnassa ja työnantajana

Keskeiset sisällöt

 • Johdanto: Johtajuuden perusteet, Aalto-yliopisto
 • Kenttätyö: Yrityksiin tutustuminen ryhmissä
 • Projektityö, reflektointi, tuotos (esim. essee/ video/ vlogi/ presentaatio)
 • RYLA- seminaari 16.5.2018: projektitöiden esittely ja tutustuminen Rotary-järjestön toimintaan

Järjestäjät

Keskisen Helsingin rotaryklubit Finlandia Hall, Kluuvi, Kamppi, Hesperia, Töölö, Maneesi ja Verkkorotary.

Lisätietoja: Rehtori Marja Honkaheimo, Etu-Töölön lukio, marjahonkaheimo at gmail.com

 

PDF-tiedostoRYLA2019_Kutsu Kick off 110219.pdf (167 kB)
Kutsu RYLA-kurssin aloitustilaisuuteen 11.2.2019 Helsinki Think Companyn tilaan, Haartmaninkatu 4, Helsinki
PDF-tiedostoRYLA2019_Yritysesite.pdf (204 kB)