Johtamistaitoja lukiolaisille

15.2.2024

Vuoden 2023 RYLA:ssa kurssilaiset vierailivat mm. Wärtsilässä. Kuva: Jenni Korte

Finlandia Hall Rotary-klubi ja Etu-Töölön Lukio järjestävät keväällä 2024 yrityselämästä ja johtamisesta
kiinnostuneille oppilaille Johtamistaidon kurssin. Osana kurssia opiskelijat pääsevät pienryhmissä
vierailemaan kiinnostavissa yrityksissä huhti-toukokuun aikana. Mukaan ovat jo lupautuneet Alma Media,
Fujitsu, Hartwall, Miltton, Nordea ja Wolt.

Rotary Youth Leadership Awards- kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijoita tutustumaan johtajuuteen jo osana lukio-opintoja. Kurssi on osa virallista kurssitarjontaa ja se toteutetaan rotarien, yrityselämän asiantuntijoiden sekä Etu-Töölön lukion yhteistyönä 22.3. – 23.5.2023. 

Kevään aikana lukiolaiset osallistuvat johtajuutta käsitteleville luennoille sekä vierailevat yrityksissä. Kurssi huipentuu 23.5. pidettävään esitys- ja arviointitilaisuuteen, jolloin lukiolaiset esittelevät rotareille kurssin aikana tekemänsä projektityön. Rotarit palkitsevat parhaat työt stipendillä.

Kurssin tavoitteet

  • Tutustua johtajuuteen teorioiden ja käytännön keskustelujen avulla
  • Vahvistaa opiskelijan ryhmätyö- sekä esiintymistaitoja
  • Kartuttaa jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja
  • Tukea opiskelijan minäpystyvyyttä ja terävöittää näkemyksiä itsestään johtajan roolissa

Keskeiset sisällöt

  • Johdanto: johtajuuden perusteet
  • Kenttätyö: yrityksiin tutustuminen ryhmissä sekä johtajien haastattelut
  • Projektityö: reflektointi sekä tuotos (essee/video/vlogi/presentaatio)
  • Päätöstilaisuus: projektitöiden esittely sekä tutustuminen rotarytoimintaan

Rotareiden roolina on organisoida luento-osuudet ja etsiä asiantuntevat kouluttajat niille kontaktiverkostonsa kautta sekä luoda kontaktit yrityksiin kenttäosuuden mahdollistamiseksi. Lisäksi järjestämme päätöstilaisuuden, jaamme stipendit parhaille tiimeille ja esityksille sekä teemme Rotary-kansalaistoimintaa tunnetuksi.

Lisätietoja: 

Mikko Aho, RYLA-vastaava, Finlandia Hall rotaryklubi, mikko.aho (at) nordea.fi